Sågspån ska bli biobensin

2:05 min

Vid Kastets sågverk utanför Gävle ska sågspån bli till bioolja som kan raffineras till biobensin och biodiesel.

Pyrolysfabriken vid Kastets sågverk är en av flera satsningar på gång för att ersätta fossila drivmedel med förnybara.
 
– Det här är en del i ett fossilfritt Sverige, säger Charlotte Thedéen, hållbarhetsdirektör vid Setra som äger sågverket
 
Det doftar nysågat virke och sågspånen regnar ner i stora pyramider utanför sågverket. Tanken är att använda de här skogsresterna som råvara för så kallad pyrolysolja, som sedan kan raffineras till biodiesel eller biobensin.

– Spånen matas in i vad vi kallar för en pyrolysreaktor. Där hettas spånet upp i syrefri miljö till några hundra grader. De förångade gaserna kondenseras sedan till pyrolysoljan, säger Charlotte Thedéen.
 
Hon har med sig en burk tjock och svart pyrolysolja. 

– Det luktar sött som en barbecuesås och även lite som motorolja.
 
Regeringen har satt upp målet att klimatutsläpp från transporter ska ha minska med 70 procent till 2030. Biodrivmedel från skogen en viktig del av planen.

Företaget Setra har nyligen fått 117 miljoner kronor från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet för att bygga ut sågverket med en biooljafabrik som kan leda till förnybart biodrivmedel.

I stort alla restprodukter från sågverken som spån och bark används idag som biobränsle för egen värme och elproduktion eller säljs vidare till massabruk och värmeverk.

Det är i stort sett bara tallolja som används för att skapa drivmedel för transporter idag. Ett företag som heter Sun Pine tillverkar biodiesel av inhemsk och importerad tallolja i Piteå.
 
Men flera tekniker och produktionsanöäggnignar är nu på gång - bland annat pyrolysfabriken här vid Kastes sågverk.
 
– Vi hoppas ju att vi ska ha den uppe år 2020, säger Charlotte Thedéen.

Mer om skogens rester som biobränsle och om krocken mellan klimatmål och naturvård hör du i Klotet kl 14.03 i P1.