Okänd volym lakvatten utsläppt på Blåberget

2:34 min

Stora mängder smältvatten har gjort att förorenat lakvatten läckt ut från Blåbergets avfallsanläggning i Sundsvall.

Lakvatten är tungmetallhaltigt vatten som runnit genom en deponi och samlas i stora lakvattendammar på avfallsanläggningar. De senaste dagarna har dammarna på Blåbergets avfallsanläggning bräddat ut till följd av snösmältningen. 

– Systemet är dimensionerat för mycket nederbörd, men det här är långt utöver det normala, säger enhetschef Rikard Fürst.

Blåbergets avfallsanläggning fick 2003 kritik av miljökontoret för dålig beredskap för ökade mängder lakvatten och de åtalades 2005 för stora utsläpp av förorenat vatten. Exakt hur mycket lakvatten som nu har läckt ut i den närliggande Blåbergsbäcken är fortfarande oklart. 

Att låta lakvattnet rinna ut i Blåbergsbäcken är ett medvetet val för att hindra dammarna från att brista.

– Vi har valt ett ställe där dammen som en sista utväg kan brädda ut, vilket är vad som händer nu, säger Rickard Fürst.