Pris till Sundsvalls sjukhus

Thor Nilsson, överläkare vid yrkesmedicinska kliniken i Sundsvall, har mottagit ett pris för sin forskning om vibrationsskador i händer och armar.
I Sverige utsätts 400.000 yrkesarbetare varje dag för vibrationer som kan vara skadliga, enligt Thor Nilsson. Det handlar om till exempel byggnadsarbetare som arbetar med vibrerande maskiner. Forskningsprojektet har pågått i 15 år och landstinget i Västernorrland har stöttat arbetet. Vibrationsskador är till stor del ett Norrlandsproblem, eftersom såna skador uppstår lättare vid kyla.