Ekot erfar: MP vill ta bort sparkrav på LSS

2:34 min

Miljöpartiet vill enligt vad Ekot erfar ta bort sparkravet på personlig assistans, som regeringen tidigare fått hård kritik för.

Just nu pågår förhandlingar mellan regeringspartierna om att ändra de omtvistade direktiven. 

LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - är en "fundamental rättighetslagstiftning", sade Lena Hallengren när hon i mars tillträdde som statsråd med ansvar för den känsliga frågan om assistansersättning.

– Jag vill inte att det ska råda någon tvekan om att den som behöver assistans ska ha rätt till assistans. Det är en grundläggande socialdemokratisk princip. Punkt.

Samtidigt har regeringen fått kritik från en rad håll för hanteringen av den statliga assistansersättningen. Det handlar bland annat om att direktiven till den pågående LSS-utredningen innehåller krav på åtstramningar.

Hittills har Lena Hallengren inte givit några signaler utåt om att det uppdraget ska ändras.

Enligt Ekots källor vill nu Miljöpartiet att utredaren så snart som möjligt ska få ett så kallat tilläggsdirektiv, där formuleringen föreslås lyda: "Utredningen ska inte vara begränsad av besparingskravet".

Finansdepartementet uppges hålla emot, medan man på socialdepartementet enligt vad Ekot erfar är mer positivt inställd till Miljöpartiets förslag.

Utredningen ska vara klar i oktober, och flera partier i riksdagen har länge krävt att direktiven ska ändras. Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt understryker att LSS är en rättighetslagstiftning.

– Det här handlar om att människor ska kunna leva ett människovärdigt liv, och då måste det få kosta. Vi har råd att ha en bra assistans. Därför tycker vi att man ska ta bort att krav på besparingar, och i stället se på tanken med den här mycket fina lagstiftningen.

Även Kristdemokraterna vill ta bort sparkravet i direktiven. Emma Henriksson, ordförande i riksdagens socialutskott, välkomnar Ekots uppgifter om att det nu förs diskussioner i regeringskansliet om att ändra direktiven.

– Det är på tiden i så fall, för hittills har ju både Socialdemokraterna och Miljöpartiet varit helt orubbliga i den frågan. Vi behöver faktiskt stå upp för det som är en av våra viktiga frihets- och trygghetsreformer, att alla människor ska vara med i samhället på lika villkor.