Historieprofessor: Lägg ner Svenska Akademien

2:09 min

Historieprofessorn Arne Jarrick är en av närmare tusen forskare som skrev under uppropet om Svenska Akademien och dess roll i svensk forskning förra veckan. Han ser två möjliga vägar för akademien: nedläggning eller ombildning.

Hör mer om Svenska Akademien och dess roll för svensk forskning i Vetandets värld.

Enligt Arne Jarrick måste akademien förändras i grunden så att fler nya ledamöter tas in.

– I båda fallen måste man suspendera eller ta bort samtliga ledamöter ur akademien och börja från början.
 
Stadgar med anor från 1700-talet fungerar inte, menar han.

– De lever under en gustaviansk belastning, säger han och nämner det faktum att det vid akademien bildande 1786 bestämdes att ledamöterna skulle ha ett livslångt medlemskap som exempel.

– Då var människornas livstid så kort att de inte hann bli dementa. I dag lever vi så länge att vi löper stor risk att bli dementa. Att då i evighet fortsätta ha makt över viktiga beslut är olämpligt.

Vetenskapsradion har försökt att nå Svenska Akademien för en kommentar.