''Siw Persson bör avgå''

Folkpartiet i Skåne anser att deras tidigare medlem Siw Persson visar sig för lite i riksdagen.
Hon har bara deltagit i sex av 17 voteringar under våren och flera skånska folkpartister ifrågasätter nu om det är så man tar till vara medborgarnas förtroende. Folkpartiets ordförande i Kristinstad, Christer Nylander, säger till Radio Kristianstad att han anser att Siw Persson bör avgå eftersom hon blev vald på Folkpartiets lista och nu inte tar till vara väljarnas intressen.