STUDIO ETT TORSDAG 26 APRIL

Alltfler tonåringar i Sverige mår psykiskt dåligt

14 min
  • Den psykiska ohälsan handlar om sömnproblem, stress och nedstämdhet.
  • Folkhälsomyndigheten har sökt svar på orsaken i en ny rapport och en viktig förklaring finns, enligt dem, att söka i skolan.
  • Rapporten pekar bland annat på de många förändringarna som
    skett i skolan, som kommunalisering och nytt betygssystem.
  • Hör Gustav Fridolin MP och Utbildningsminister, Monica Olsson, skolkurator med 27 års erfarenhet, och Annso Blixt, Tilia, en ideell organisation som jobbar med att stödja unga och förbättra deras situation.