Forskare: Ökad cannabisdebatt i Norden

1:27 min

På många håll i västvärlden blåser liberala vindar gällande cannabis. Det här kommer också att påverka debatten Norden, säger bedömare.

Den stora frågan är hur debatten om cannabis kommer att se ut i Norden, med tanke på den liberaliseringsdebatt som förs på många andra håll.

Henrik Tham är emeritus professor på kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet och beskriver skillnaderna mellan de nordiska ländernas linje i fråga om cannabis.

– Det är skillnad i kontrollen, Sverige är det mest kontrollerande och det enda landet som helt och håller förbjuder själva bruket. Polisen tar mellan 35 000 och 40 000 urinprov med tvång varje år. Norge har just avkriminaliserat detta och försöker sig på en annan linje. Danmark har inte haft det och Finland har det lite grann, säger Tham.

Oavsett av vad läget är i Norden så diskuteras en liberalisering av cannabis flitigt i många länder just nu. En allmän trend verkar vara att partiernas ungdomsavdelningar i flera nordiska länder går i en mer liberal riktning.

Enligt Henrik Tham är det helt klart att Norden står inför ett tryck att ta tag i diskussionen.

– Det är helt ofrånkomligt att det kommer att bli en liberalisering. Som forskare tycker jag att det blir intressant att se hur man nu mobiliserar i förhållande till det som är ofrånkomligt. Det kan man säga att oavsett om man är för en mer liberal eller restriktiv politik, så är det intressant att se för att pressen kommer att vara att den att man går i en mer liberal riktning. Det är den tendens vi ser i västvärlden och det är väldigt svårt att tänka sig att man inte skulle vara påverkad av det i Norden och jag tror att det blir extra smärtsamt för svenskarna.

Enligt Kim Kannussaari på Ehyt – en förening som arbetar med förebyggande rusmedelsarbete i Finland – har man under de senaste sex månaderna märkt av en ökad diskussion om liberalisering av cannabis i Finland. Han välkomnar debattinitiativen och hoppas på mer diskussion, också om han inte tror att det kommer att ske några större förändringar i den finländska rusmedelspolitiken inom snar framtid.