Jakt på listeriabakterier

Under förra året ökade antalet listeriainfektioner kraftigt i Sverige, från 30 till nästan 60.
För att färre ska bli sjuka av listeriabakterien, som bland annat kan orsaka ofrivillig abort och hjärninflamation, tar nu kommunernas miljöförvaltningar prover i affärer och storkök på kyld mat med lång hållbarhet. Eva Frykman är miljöinspektör i Flen och berättar att man ännu inte har hittat några listeria bakterier men menar att det är viktigt att proven görs.