Förundersökning inledd med koppling till Akademien

1:27 min

En förundersökning gällande ekonomisk brottslighet kopplat till Svenska Akademien är inledd. Det bekräftar Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.

– På grund av det stora allmänintresset samt att jag bedömer att det inte kommer att skada eller försvåra den pågående utredningen har jag valt att bekräfta att en förundersökning har inletts.

– I övrigt är jag väldigt begränsad i vad jag kan kommentera. Uppgifter om brottsmisstankar, vem eller vilka som utreds kommer inte att kommenteras, skriver Jan Tibbling, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Det finns i dagsläget ingen grov tidplan för hur lång tid utredningen kan ta.

Beskedet kommer efter att Svenska Akademin i förra veckan överlämnade handlingar till polisen med anledning av den misstänkta brottsligheten.

Efter en sekretessprövning kommer också handlingar som Ekobrottsmyndigheten tagit emot från Svenska Akademien att lämnas ut i maskad form. Det skriver myndigheten i samma pressmeddelande.