Nu ska tillgängliga semesterboenden kartläggas

1:24 min

Visit Värmland har beviljats pengar av Region Värmland för en inventering av vilka semesterboenden i Värmland som är eller behöver bli tillgänglighetsanpassade.

För ett år sedan pratade vi i P4 Värmland om svårigheter att hitta semesterboenden som var tillgänglighetsanpassade för de som använder sig av permobil, rullstol eller som har svårt att gå i trappor.

Då berättade vi att Visit Värmland ville få till en inventering för Värmland, men att de fått avslag på begärda medel från allmänna arvsfonden. Nu har pengarna beviljats av Region Värmland. det handlar om 1,8 miljoner och projektet ska hålla på i tre år.

– Vi kommer att jobba med två spår. En sak är att föra in tillgängligheten ur ett funktionsvariationsperspektiv i allt vi gör. Det andra är en konkret insats där vi inventerar anläggningar för att få med dem i den nationella tillgänglighetsdatabasen, säger Jonas Jacobsson, vd på Visit Värmland.

Och att tillgängligheten till semesterboenden dokumenteras är viktigt menar Ann-Marie Johansson på funktionsrätt Värmland:

– Det är så väldigt mycket vi måste fråga om. Men nu när vi får den här databasen kan man ju se om ett boende är tillgängligt för just den personen.