Oenighet i Skåne – ska hotade stränder överges?

1:53 min

Måste Skåne överväga att överge vissa av sina hotade sandstränder? Om det är meningarna delade i Sverige sydligaste landskap, som är mest av erosion.

I en rapport nyligen föreslog länsstyrelsen att inte alla sandstränder kan skyddas i en framtid med stigande havsnivå. Pär Persson är vattenstrateg där.

– Ungefär hälften av Skånes sandstränder skulle kunna fungera som reträttområden. Det är sådana områden där de naturliga processerna kan få verka och stranden kan få dra sig tillbaka, när havet stiger, säger Pär Persson. 

Tanken på "planerad reträtt" är den röda tråden i en ny rapport från länsstyrelsen, där man analyserat alla de hotade strandområdena längs landskapets förmodligen - inget vet den exakta längden - cirka 70 mil långa kust.

En som tvivlar på att det är möjligt är Ystads kommunalråd Kent Mårtensson (S). Där har man hittills gjort sitt yttersta för att bevara sandstränderna som de är idag.

– För Ystads del så förefaller planerad reträtt ganska svårt. Det kanske kan finnas något område där det finns reträttmöjligheter, men i det stora hela är det väldigt svårt för oss i Ystad att se den möjligheten, säger Mårtensson.

Länsstyrelsen har kartlagt Skånes kust bit för bit och kommit fram till att ungefär tio mil sandstrand måste skyddas mot erosion, men kanske inte resten, ytterligare tio mil, säger Pär Persson.

– Där det finns ett avstånd mellan strandlinjen och bebyggelse och infrastruktur och där det finns mycket sand, så anser vi att det skulle kunna fungera med reträtt; att stränderna drar sig tillbaks utan att infrastruktur och bebyggelse påverkas.

Han nämner exempel som Ängelholm, söder om Klitterhus, en hel del områden vid Sandhammars bank på sydkusten och Yngsjö på ostkusten.

Men forskaren Caroline Fredriksson på Lunds tekniska högskola underkänner resonemanget.

– Jag tycker man bör grunda den typen av bedömningar på samhällsekonomiska analyser, där man också väger in naturvärdet av stränderna, säger hon.

– De här områdena, som ligger mellan havet och bebyggelsen, eller mellan havet och vägen, de är ofta väldigt värdefulla och det är där människor ägnar sig åt rekreation. Om vi då låter dem retirera inåt land, så kommer de att "klämmas" mot infrastrukturen och husen, och helt enkelt försvinna, säger Caroline Fredriksson.