Ingen sexism på årets Chalmerscortège

1:26 min

Chalmerscortègen har genom åren kunnat uppfattas som grabbig. Ja rent av ha sexistiska inslag men på Valborg i år ska det vara slut med det.

Alla förslag på vagnar och program har granskats extra strängt.

Univeristetslektorn Dan Paulin på Chalmers är också inspektor på Chalmers studentkår:

– Vi har sett över Cortègeprogrammet och vagnarna extra noga för att få bort traditioner som varit. Att vi inte går in med könsroller som provocerar, säger universitetslektorn Dan Paulin på Chalmers som också är inspektör på Chalmers studentkår.

Vad kunde ett sexistiskt inslag kunna vara?

– Att vi exempelvis visualiserar könsorgan för att göra en rolig poäng.
Under de tre år Dan Paulin suttit i granskninganämnden har man diskuterat sexism men man lägger alltså extra fokus på det i år.

Man har även internt kartlagt hur elever uppfattar sexistiska inslag och i vilken mån de blivit sexuellt trakasserade på campus

I vilken mån kan ni ta upp Metoo-rörelsen på cortègen utan att gå över gränsen?

– Om man lusläser Cortègeprogrammet finns det ett skämt på sidan 48 om könsroller som är värt att ta till sig, säger Dan Paulin.