Fler hyresgäster vill ha hjälp

Under de senaste åren har alltfler medlemmar inom hyresgästföreningarna i Kalmar län krävt hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Inom så gott som samtliga hyresgästföreningar i länet ökade antalet medlemsärenden med drygt ett par hundra under fjolåret.
Enligt Lars Hilding från Västervik, som är ombudsman inom hyresgästföreningen Östra Östergötland, handlar det i de flesta fall om att hyran gått upp och att hyresgästerna då kräver sina rättigheter, både inom service och när det gäller tapeter och målning. Utvecklingen att allt fler medlemmar i hyresgästföreningarna vill ha hjälp gäller hela landet.