Var tionde hivpositiv bär på resistenta virus

2:03 min

Mer än var tionde hivpositiv person i Afrika och Latinamerika bär på resistenta virus, där medicinerna inte längre hjälper. Nu varnar forskare för att resistensproblemet hotar målet att stoppa hivepidemin till år 2030.

När hivpositiva Charles Odhiambo i Kenya började ta nya piller gick virusmängden i blodet upp, inte ned.

Han vet inte om det berodde på att hiv-viruset var resistent mot läkemedlet, för något test gjordes aldrig. De kostar fler tusen kronor styck och det har sjukhuset inte råd med. I stället bytte läkaren bara till en ny kombinationsmedicin.

– Vi har en patient med virus som är resistent mot alla bromsmediciner som finns på marknaden, säger överläkare Sheila Eshiwani på Kenyatta National Hospital i Nairobi.

Professor Ravindra Gupta vid University College London har sammanställt hivresistenssituationen i mer än 60 länder. Hans resultat visar att drygt tio procent av hivpositiva patienter i södra och östra Afrika bär på virus som är resistent mot åtminstone en grupp av mediciner. I Latinamerika och Karibien är siffrorna bara något lägre.

– Hivresistens kommer att spela en allt större roll om den inte bekämpas, säger han.

Världshälsoorganisationen WHO varnar nu för att länder med resistensproblem måste byta till nya, dyrare läkemedelssorter för att epidemin inte ska förvärras. Man måste dessutom behandla alla hiv-positiva, inte bara hälften som idag. Samtidigt har pengarna till hiv-bekämpning i världen minskat de senaste fem åren.

– Varje år tillkommer två miljoner nya fall. Risken är att vården inte klarar av att behandla alla hivpositiva, och att hivepidemin växer okontrollerat, säger professor Ravindra Gupta.

Referens: Gupta R K et al, HIV-1 drug resistance before initiation or re-initiation of first-line antiretroviral therapy in low-income and middle-income countries: a systematic review and meta-regression analysis. Lancet infect Dis, Volume 18, No. 3, p346–355, March 2018 https://doi.org/10.1016/S1473-3099(17)30702-8