Regeringen tar bort sparkravet på LSS

1:31 min

Regeringen tar bort det kritiserade sparkravet på personlig assistans.

– Vi skapar förutsättningar för en tryggare LSS, säger Lena Hallengren (S).

Inför 2016 uppmanade regeringen Försäkringskassan att bidra till att bryta utvecklingen av kostnaderna för assistansersättning. I regleringsbrevet till Försäkringskassan inför 2017 togs ordet "bryta" bort, men regeringen bad myndigheten att ha särskilt fokus på den ökande timutvecklingen.

Besluten ledde till hård kritik från handikapprörelsen, som hänvisade till flera fall där assistansersättningen tagits bort.

Nu backar regeringen kring det kritiserade förslaget.

– Vi har idag ett annat läge än när utredningen tillsattes. Och regeringen ger därför utredningen direktiv om att den inte behöver föreslå besparingar som det stod i det ursprungliga direktivet säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S). 

– Med de här förändringarna skapar vi förutsättningar för utredaren att arbeta i lugn och ro med att skapa förslag för en tydligare, mer förutsägbar och tryggare LSS, fortsätter hon. 

Henrik Petrén är generalsekreterare för Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Han välkomnar beskedet men säger att det fortfarande är oklart vad det egentligen innebär. 

– Utredningen har redan kommit rätt långt. Frågan är vad det betyder att ta bort de här besparingskraven så pass sent i processen. Men det är rätt exceptionellt att man gör en sådan här förändring. Någonting radikalt måste det innebära, säger han. 

Han säger att regeringen haft svårt att hantera frågan och är rädd för att man nu bara försöker "städa" bort den från valrörelsen. 

– Det är kort tid kvar att jobba. Vi ser ett jättebehov av en bra LSS-utredning som lägger förslag som kommer till rätta med problemen vi ser. Utredaren har jobbat i två år, och besparingsförslagen har legat som en våt filt över hela arbetet. 

Men det är ändå ett steg i rätt riktning menar han. 

– Jag hoppas verkligen att man nu kan ta ett omtag, lyfta blicken och lämna kreativa och konkreta förslag på förbättringar, utan krav på besparingar.