Mångårig sanering av PCB i Stäven avslutad

2:12 min

Saneringen av PCB i Stäven är klar. Åtskilliga ton jord har grävts bort runt husen och i odlingslotterna. Många kilometer fogar i husen har sanerats från PCB.

 

Projektledaren Agneta Blommark på Gotlandshem kan nu summera saneringsarbetet som började 2012.

– Det blev väldigt många transporter med jord till fastlandet, säger hon, eftersom mängden jord blev större än väntat.  

Tanken från början var att gräva runt husen, en meter ut och 30 cm ned. Men det behövde grävas djupare, säger Agneta Blommark.

Saneringen har kostat 28 miljoner. Ny fogmassa har ersatt de gamla "PCB-fogarna" i husen. All jord runt alla byggnader i kvarteret Stäven har bytts ut mot ny ren jord. 

Att jorden i odlingslotterna också var i stort behov av PCB-sanering kan gissningsvis bero på att det var där odlingslotterna idag ligger som byggarbetsplatsen låg när husen i Stäven tog form 1971, enligt Agneta Blommark.

Enligt Gotlandshem har totalt under projektet:

• 367 kg PCB sanerats
• 11 782 meter fog sanerats
• 368 jordprover analyserats under saneringsarbetet
• 4 135 400 kg jord transporterats till fastlandet (från byggnaderna)
• 1 300 000 kg jord transporterats till Slite deponi (från odlingslotterna)
• 41 uteplatser sanerats på all jord
• 7 110 kg PCB-avfall genererats
• största schaktdjup i odlingslotterna uppmättes till 1 meter
• största schaktdjup runt byggnaderna uppmätts till 1,6 meter