Sista april i Uppsala

Hör Orphei Drängar sjunga in våren

34 min

I vanlig ordning sjunger manskören Orphei Drängar in våren. Även i år sker det från Carolina Rediviva i Uppsala.

Här kan du höra hela konserten i efterhand, till och med 30 maj.

Program:
1. Bellman: Hör I Orphei drängar
2. Lindblad: Längtan till landet
3. von Kapfelman: Vårsång (Våren är kommen)
4. Lovatt: The little green lane
5. Taube: Så skimrande var aldrig havet
6. Allsång: Wennerberg: Här är gudagott att vara
7. Lindblad: En sommarafton
8. Mägi: Lapi laul
9. Tullberg: Kristallen den fina
10. Josephson: Vårsång (Vårliga vi)
11. Kuhlau: Majsång (O, hur härligt)
12. Prins Gustaf: Vårsång (Glad såsom fågeln)
Extranummer
13. Prins Gustaf: Studentsången

Dirigent - Cecilia Rydinger Alin
Presentatör - Samuel Åhman