Växjö

Ännu ett område i Åryd kan komma att spärras av

1:56 min

Ytterligare ett område i Åryd utanför Växjö kan komma att spärras av på grund av arsenik från det nedlagda glasbruket.

Analyssvar från markundersökningen visar att ett område nära sjön också är så pass förorenat att det kan vara farligt för människor.

– Vi ska mäta metallhalten nu på ytan för att avgränsa området, det kommer inte att bli så att att man inte kan gå på de stigar som finns eller utmed sjön, men det finns ett område där man ska vara extra försiktig, säger Karin Eskilson, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Växjö kommun.

Ett område nära det nedlagda glasbruket i Åryd är redan avspärrat på grund av höga halter av arsenik och bly i jorden.

Nu har en fördjupad undersökning gjorts som visar att även marken nära sjön, där det också tippats gamla glasrester, innehåller arsenikhalter som gör att en avspärrning kan blir aktuell. 

– Vi har bestämt att vi ska sätta upp en skylt, men inte bestämt ännu om vi ska spärra av området, säger Karin Eskilson.