Sjöstedt om stopp för sparkravet på LSS: "Det här är en stor seger"

1:58 min

Regeringen backar nu i frågan om den omdebatterade assistansersättningen till funktionshindrade.

Utredaren av den så kallade LSS-lagen, där assistansersättningen ingår, kommer att få nya direktiv där det inte längre finns något krav på att förslagen ska innebära besparingar.

Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt ser dagens besked som ett steg i rätt riktning:

– Det här är en stor seger för oss som inte vill se de här besparingarna på personlig assistans, och som ser hur många som drabbas av de här neddragningarna. Samtidigt så hjälper det ju inte de som redan har förlorat sin personliga assistans på grund av olika domar.

Enligt Jonas Sjöstedt borde regeringen snabb-behandla den här frågan så att en ny lag kan ompröva de domar som har minskat eller tagit bort assistansen från många funktionshindrade.

LSS är en rättighetslag som ska garantera att människor med funktionshinder ska kunna leva ett aktivt liv precis som alla andra.

Men kostnaderna för den personliga assistansen har mer än fördubblats på 15 år och när en utredning tillsattes för att se över lagstiftningen fick den i uppdrag att ge förslag på besparingar.

Det är alltså det kravet som den nya barn- och äldreministern Lena Hallengren nu lyfter bort från utredningen.

– Det finns ett stort behov. Jag har under de knappa två månader som jag har haft ansvaret för de här frågorna insett att det verkligen behövs förtydliganden. Det behövs en lagstiftning som både politiker och brukare känner är tydligare och mer förutsägbar.

Men Kristdemokraternas Emma Henriksson som är ordförande i Riksdagens socialutskott, säger att mer borde göras omedelbart.

– Regeringen skulle behöva komma med ett lagförslag som gör att de besparingar som redan pågår också stoppas.

Varför är det här så viktigt?

– Därför att det här en lagstiftning som handlar om att den som får väldigt svåra förutsättningar att leva ett vanligt liv, ska få stöd och hjälp att göra det.