Tio miljoner

Hur fokuserar vi på lösningar i skolan – istället för problem?

1:26 min

Mark Siegbahn jobbar som idrottslärare på Drottninghögsskolan i Helsingborg. Han tycker att det bara pratas om problemen i skolan. Men ingen pratar om de lösningar som finns, såsom utomhuspedagogik och motion som förbättrar koncentrationen. Hur gör vi för att prata om lösningar i skolan istället för problem?