Säkerheten ses över

Säkerheten och arbetsmiljön på socialförvaltningen i Katrineholm SKA ses över. Det säger idag socialchefen Jan Nilsson som svar på Arbetsmiljöverkets kritik.
Jan Nilsson tycker att säkerheten fungerar ganska bra idag, men säger att det finns anledning att se över rutinerna. Något som kommer ske först efter sommaren. Arbetsmiljöverket påpekade bland annat att rutinerna vid hembesök och jourtjänstgöring är otydliga och att det är svårt för personalen att nå larm när dom behöver.