Tysk minimilön täcker inte hyran

1:20 min

I Tyskland har införandet av minimilön gett en kännbar inkomstökning för människor låg inkomst, ändå räcker lönen inte till hyran i landets storstäder.

För närmare fyra miljoner låginkomsttagare i Tyskland medförde minimlönen en tydlig förbättring.

De befarade negativa konsekvenserna, att det skulle hota arbetstillfällen och tillväxt, har inte besannats.

Det konstaterar forskare som står nära facket i sin rapport till den partsgemensamma kommission som ser över följderna av miminlönen, som var en högst omstridd reform när den genomfördes 2015.

Men trots löneökningen är antalet personer, som arbetar för de lägsta lönerna och fortfarande är beroende av bidrag oförändrad. Det beror framför allt på de snabbt stigande hyresnivåerna.

München och Köln toppar sedan länge listan av dyra städer men de är långt ifrån ensamma.

I 19 av Tysklands 20 största städer är den genomsnittliga hyresnivån för hög för den som arbetar en avtalsenlig heltid till minimilön.

Bara i Leipzig i östra Tyskland räcker timlönen på 8.84 euro, motsvarande drygt 90 kronor, för den lokala hyresnivån.

I Berlin, som länge var känt för relativt låga hyror, har hyresökningarna på bara några år blivit ett akut problem.

Den socialdemokratiske finansministern Olaf Scholz har sagt att minimilönen borde höjas till 12 euro. Men det var innan han blev finansminister.