Ökad efterfrågan på lammkött

2:07 min

Trots att den totala köttkonsumtionen minskade i Sverige förra året så ökade efterfrågan på lammkött.

Under förra året åt vi i snitt drygt två kilo mindre kött per person jämfört med året innan. Men till skillnad från både gris- och nötkött så ökade alltså efterfrågan på lamm förra året till 1,9 kg per person.

Gotlands slagteri har tillsammans med lammnäringen arbetat för att lyfta öns lammproduktion, säger Fredrik Sundblad som är inköpschef på slakteriet.

– 2017 ökade vi med 1 500 lamm under årets första två kvartal och vi ökade slaktvikterna med drygt ett kilo. Det finns en otrolig potential och vi har duktiga uppfödare av lamm.

Slakteriernas utvecklingsbolag Svenska Köttföretagen satsar nu ytterligare på att lyfta lammproduktionen genom att effektivisera hela kedjan från gård till butik.

– Vi betalar bra till våra leverantörer när det finns som mest efterfrågan på lammkött, säger Fredrik Sundblad.

– Min förhoppning är att vi kommer att äta mer gotländskt lamm i framtiden. Det kommer nog vägas in ännu mer vilket klimatavtryck produktionen gör och konsumenten ställer tuffare krav.