Facket: Polisbristen får allvarliga konsekvenser

1:12 min

Polisbristen i Sverige fortsätter att skapa stora arbetsmiljöproblem för landets poliser. Det visar en färsk undersökning från Polisförbundet, som presenteras i dag.

– Man blir ju ganska ofta omprioriterad. Man får åka på ett ärende, och sen, mitt i ärendet, så kan de ropa upp och säga att vi får åka på ett annat ärende. Man hinner inte ge medborgarna den där lilla extra servicen som man förväntas göra, säger ingripandepolisen John, som jobbar i en ort söder om Stockholm.

En fråga som diskuterats under flera år, inte minst inom politiken, är polisbristen i Sverige. 2010 fanns det strax över 20 000 polisanställda i landet. I dag, finns det något färre, knappt 20 000.

Rapporten om arbetsmiljö från Polisförbundet, som släpps i dag, har besvarats av närmare 1 800 poliser. Där uppger nästan 80 procent av dem att den enhet som de arbetar i inte har tillräckligt med folk för att kunna genomföra de uppgifter som förväntas.

Närmare hälften av dessa uppger också att högprioriterade fall läggs på hög, helt enkelt för att de inte hinns med.

Ingripandepolisen John, som jobbar söder om Stockholm, känner igen det här från sin arbetsvardag.

– Det är ju den där ständiga bakgrundsstressen. Man vet ju att just nu är det bara vi och en annan bil som jobbar i det här området. Vi går ju på minimibemanning hela tiden. Och det sliter ju på folk. Man blir ju trött, säger John.

I undersökningen från Polisförbundet framkommer också att en stor del av de svarande upplever en känsla av att inte räcka till i arbetet.

Dessutom uppger var fjärde polis i enkäten att man det senaste året varit tvungen att klara sig själv i en kritisk situation utan tillgång till förstärkning.

– Det är ju om man hamnar i underläge där man snabbt måste få förstärkning av kollegor för att reda upp situationen. En polis i underläge medför också i extremfallet en risk för allmänheten när polisen inte kan ingripa på ett säkert sätt. Eller i allra värsta fall inte kan ingripa alls, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

– Vi ser att polisbristen får allvarliga konsekvenser. Den påverkar både polisers arbetsbelastning och förutsättningen för poliser att göra ett bra jobb, säger Lena Nitz.