Nu kan embryon skapas på labbet

2:10 min

Nederländska forskare har på konstgjord väg har lyckats skapa musembryon som befinner sig i ett av livets allra tidigaste stadium.

Kan människor och djur odlas fram i ett laboratorium? Den frågan har blivit aktuell i och med veckans nummer av tidskriften Nature.

Där visar nederländska forskare i en studie hur de på konstgjord väg har lyckats skapa musembryon som befinner sig i ett av livets allra tidigaste stadium.

Det är något som biologer har drömt om länge att kunna göra, säger Fredrik Lanner som är utvecklingsbiolog vid Karolinska institutet i Stockholm.

– Det här har varit något som man har försökt att göra under de senaste 10 till 20 åren. Från det perspektivet är det absolut ett stort steg framåt.

När du blev till en gång i tiden behövdes det först en befruktning mellan ägg och sädescell. Efter tre och en halv dagar hade den lilla samlingen av celler som var du blivit till en rund ihålig boll som kallas för blastocyst.

Men med stamceller från möss har forskarna från Nederländerna lyckats skippa det första steget med två djur som parar sig. Istället har de blandat olika typer av stamceller som ingår i ett embryo i en odlingsskål. Där har de bildat vad som åtminstone ser ut som musembryon i blastocyststadiet.

Om det här går att upprepa i andra laboratorier öppnar sig en hel värld av möjligheter för vidare forskning om livets tidigaste utveckling menar Fredrik Lanner.

Det kan till exempel handla om orsakerna till infertilitet.

– En stor del av infertiliteten beror på att embryon inte utvecklar sig normalt under den första eller den andra veckan.

Men han säger också att det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande bara är musembryon som de nederländska forskarna har lyckats få fram på konstgjord väg. Eftersom mus- och embryon är olika kan det vara svårt att dra slutsatser för människor.

– Vi vet att celltyperna mognar på helt olika sätt, och att de molekylära och genetiska mekanismerna som styr det mänskliga embryot är väldigt skilt från i musembryot.

Referens: Nicolas C. Rivron et al. Blastocyst-like structures generated solely from stem cells. Nature 2 maj 2018. DOI: 10.1038/s41586-018-0051-0