Lördag 5 maj 2018

På spaning efter tjäderns lekplatser och en tur till insektsparadiset Hornsö

På lördag finns vår fältreporter Lena Pettersson bland raggbockar, gamla ekar och brandpräglade tallar i Hornsö i östra Småland.

Redan för hundra år sedan hittades det märkliga insekter här. Och i dag är Hornsö ett av Västeuropas viktigaste områden för bevarande av rödlistade insekter.

Här lever runt 700 olika arter av vedskalbaggar. Många av dem är svåra att hitta på annat håll. Men här trivs också andra insekter och fåglar.

Sven G Nilsson, professor emeritus vid Lunds universitet, medverkar i programmet och berättar vad det är som gör Hornsö så unikt.

Och så spanar vi efter tjäder tillsammans med Janne Hellenberg och Christer Johansson. I tio år har de systematiskt sökt i skogarna mellan Göteborg och Borås efter lekplatser där tjädertuppar samlas för att spela. De vill hitta lekplatserna för att om möjligt hindra att de förstörs.

I veckans kråkvinkel kapitulerar Mikael Niemi för naturens krafter. Islossning i Tornedalen är något alldeles speciellt.

Och så tar vi reda på varför hackspettarna hackar som tokiga på lyktstolpar. Flera lyssnare vittnar om det här fenomenet.

Vi lär oss - kanske en gång för alla - skillnaden på hur en gärdsmyg och en rödhake sjunger.

Programledare är Jenny Berntson Djurvall.