Just nu
  • Det brinner i en villa i Kärrträsk, Haparanda

Forskare: Djupt oroande att småsiken försvinner

1:54 min

I ett flera stora sjöar i Norrland, däribland Hornavan, försöker forskare nu få svar på den dvärgvuxna sikens historia, men även dess framtid som inte ser allt för ljus ut.

– Vi försöker förstå hur de här sikbestånden har uppstått, men även vilka effekter dem har i sjöarnas ekosystem, säger Gunnar Öhlund som är forskare vid Umeå universitet.

Det visar sig även att bestånden av de här sikarna har minskat betydligt i flera av dem reglerade sjöarna och då bland annat i Hornavan. Orsaken till den dystra utvecklingen ska forskarna nu försöka få svar på.

Dvärgsikarna, eller sellak som den kallas lokalt, uppträder ofta i stora stim och beskrivs som motorn i en sjös ekosystem.

– Ja det är ungefär som gnagarna på land. En mängd rovfiskar lever på den här siken, men även många fågelarter utnyttjar den här födoresursen, säger Gunnar Öhlund.