NFC utreder sprängdåd allt mer

1:06 min

Antalet utredningar kring sprängdåd där kriminella har använt explosiva ämnen och varor ökar kraftigt.

Totalt har antalet ärenden ökat med 140 procent sedan år 2012. På Nationellt Forensiskt Centrum i Linköping får man nu hantera alltfler utredningar som är relaterade till sprängmedel som använts i civilsamhället.

Anna Nilsson, är forensiker i explosiva ämnen på NFC.

– Ja, vi har en markant ökning av antalet explosivämnesundersökningar. Det kan vara svårt att förklara varför men vi ser en tydlig ökning av handgranater som är relativt nytt.

– Och vi ser också en ökning av pyrotekniska produkter av olika slag.

År 2012 utreddes 88 stycken explosivämnesundersökningar på dåvarande SKL i Linköping. I fjol hade det blivit 211 stycken ärenden på NFC.

Sextio fall rörde så kallade bangers, en stark smällare som är olaglig i Sverige och som Tullverket har rätt att beslagta i postflödet sedan den 1 november i fjol.

Det här är smällare som är lätta att komma över, och lätta att använda. Och som kan ge mycket stora skador när de exploderar.

– De har ju jämförts med effekten av en handgranat. Och man har visat via försök där man har kastat in smällare av typen Cobra i en bil, och har då sett motsvarande effekt av skadeverkan.

– Så att de är ju inte ofarliga.

Under 2017 påträffades 43 handgranater i samband med brott i Sverige. 21 stycken hade detonerat. Och i 30 fall föranledde det undersökningar på NFC där man konstaterade att granaterna som använts kommer från det forna Jugoslavien.

I utredningsarbetet har man löpande erfarenhetsutbyte med andra kriminalforensiker och specialister i Europa. Och här utmärker sig Sverige vad gäller explosiva ämnen.

 – Vi pratar ju naturligtvis om vilka explosivämnen som är vanligt förekommande.

– Vad det gäller handgranater så verkar Sverige vara i ett litet särskilt läge, att vi har så pass många granater.

– Andra länder har det också, men inte i den här omfattningen.

Enligt en preliminär uppskattning har ärendemängden kring explosiva varor under årets första kvartal hittills inte minskat på NFC. Till hösten planeras en nationell amnesti särskilt för explosiva varor, och förhoppningen är att det ska kommer att märkas i färre utredningar i framtiden.
 
– Naturligtvis måste man hoppas det, att man kommer att lämna in explosiva varor och fynd som görs vid olika husrannsakningar.

– Men det är svårt att veta vad som finns i olika kriminella kretsar, man får hoppas att det har någon effekt, säger Anna Nilsson.