Tobias klarade utbildning och fick jobb trots autism

2:12 min

Personer som har autism, adhd eller andra neuropsykiatriska funktionsvariationer stoppas ofta från att få vissa arbeten. Men trots det lyckades Tobias Hansen få jobb.

– Jag vill visa att det går att få jobb som man vill ha, även om du har autism och andra neuropsykologiska diagnoser, säger Tobias Hansen.
 
Efter särskolegymnasiet hade Tobias en sommarpraktik. Det blev inget jobb genom det. Men hans mamma sa han skulle ta körkort, vilket Tobias gjorde.

På särskolan ska utbildningen vara enklare,  men det innebar också att Tobias inte fick alla de kunskaper man får i vanliga skolan. För att lära sig det behövde han studera extra på den Kommunala vuxenskolan, Komvux.

En lärare där tipsade honom om att läsa omvårdnadsutbildningen för att bli undersköterska:
 
– Jag berättade för lärarna om autismen och de blev lite osäkra på om jag skulle klara utbildningen, men jag sa att de skulle prata med läraren som tipsade mig för han känner mig bättre och då blev de lite lugnare.
 
Det gick bra att studera.  Efter tre terminer var Tobias klar som undersköterska. Två år efter examen kunde Tobias få en anställning med lönebidrag på ett gruppboende i Karlstad.  Ett lönebidrag innebär att staten betalar en del av personens lön om personen exempelvis jobbar lite långsammare än andra.

Det går bra med jobb

Efter första jobbet sökte han sig vidare och arbetar nu på ett annat boende. Tobias berättar hur det är att arbeta med autism på ett gruppboende:
 
– Fördelarana är att jag ser förändringarna hos våra kunder snabbt. Jag märker fort när något inte är som det brukar vara. Jag har fått höra av kollegor och chefer att jag är väldigt noggrann och när jag får en uppgift ser jag till att den blir gjord. Jag är väldigt fokuserad på arbetsuppgifterna.