Hbtq-föräldrar känner sig dåligt bemötta på BVC

2:19 min

Det finns föräldrar i hbtq-förhållanden som känner sig ifrågasatta i samband med de regelbundna besöken på barnavårdscentralen, det visar en magisteruppsats vid Högskolan i Kristianstad.

– Det som var negativt var ju bemötandet de fick och att det fanns dålig kunskap om familjer med samkönade föräldrar bland personalen på BVC, säger Anna-Eva Andersen som intervjuat homo- eller bisexuella småbarnsföräldrar i Skåne tillsammans med Catherine Moberg.

Och vad fick det för konsekvenser?

– Att de inte kände sig riktigt välkomna, att de inte blev riktigt lyssnade på och att man kunde känna sig avvikande och annorlunda.

Studien vid Högskolan i Kristianstad av Anna-Eva Andersen och Catherine Moberg som där vidareutbildade sig till distriktssköterskor, är den första i sitt slag och resultaten har redan publicerats i en internationell forskningstidskrift.

Och studien visar alltså att hbtq-föräldrar ofta känner sig dåligt bemötta när de kommer med sin bebis till en barnavårdscentral.

– Det som också framkom som var negativt, var att om det var två samkönade föräldrar så stod den kvinnan som burit barnet i fokus, medan den andra kvinnan kände sig utanför, kände sig inte lika viktig i sammanhanget och upplevde att barnsköterskan vände sig främst till den mamma som burit barnet helt enkelt, säger Catherine Moberg.

Att blivande hbtq-föräldrar ofta är missnöjda med mödravården är känt från tidigare.

– Våra informanter var också mycket kritiska till hur de blivit bemötta i mödravården, i många fall, säger Anna-Eva Andersen.

Anna-Eva och Catherine har intervjuat olika typer av familjer, mest lesbiska par men också ett manligt föräldrapar och en familj med två kvinnor och en man.

Och en viktig slutsats är också att bilden är ljusare än de väntat sig.

– De här familjerna ökar ju hela tiden, det är ett aktuellt ämne, för man talar ofta om hbtq-frågor, man hbtq-certifierar ju vårdcentraler och barnavårdscentraler med mera, så jag hoppas och tror att det blir lättare, säger Catherine Moberg.

 Blev du överraskad att det var på det här viset?

– Både ja och nej, för vi trodde ju att det var mer negativa erfarenheter som skulle framkomma. Föräldrarna var rätt positiva, samtidigt som det var situationer där de känt sig dålig bemötta. Vi trodde nog att det skulle vara värre, om man får säga så, säger Cathrine Moberg.