Domstol i Finland: Sex med 10-åring inte våldtäkt

1:48 min

Högsta domstolen i Finland väljer att inte pröva ett uppmärksammat fall där en 22-årig man stått åtalad för våldtäkt mot en 10-årig flicka, men friades från den anklagelsen.

– Vi skulle också behöva en sån paragraf som i Sverige som kriminaliserar våldtäkt mot barn, säger juridikprofessorn Terttu Utriainen.

Hovrätten i Finland bedömer att den 22-årige mannen inte har gjort sig skyldig till våldtäkt. Ett domslut som nu vinner laga kraft. Enligt både tingsrätten och hovrätten, går det inte att bevisa att mannen förgrep sig på tioåringen mot hennes vilja. I stället döms mannen för grovt sexuellt utnyttjande av barn till tre års fängelse.

För att dömas för våldtäkt i Finland måste offret ha utsatts för våld eller hot om våld, vara oförmöget att försvara sig eller befinna sig i ett hjälplöst tillstånd. Och det finns ingen särskild lagstiftning om offret är ett barn.

Juridikprofessorn Terrtu Utriainen hoppas att fallet får politiker att agera och ta efter den svenska lagstiftningen.

– Vi har i alla tider haft en sådan lagstiftningsstrategi att vi har kommit lite efter Sverige.  

Fallet har också väckt debatten om barn kan ge medgivande till samlag. Något Terrtu Utriainen n är kritisk till.

– Det är omöjligt att tänka så. 10-åringar kan kanske inte förstå vad som händer, säger hon.