Studie: Affärsänglar bra på att få företag att växa

2:04 min

Svenska affärsänglar är relativt sett bra på att utveckla företag. Det visar en studie som två nationalekonomer gjort

Affärsänglar satsar sina egna pengar, oftast i ganska små företag, och hjälper sedan företagen att utvecklas. På det sättet särskiljer sig affärsänglar från riskkapitalister, som satsar pengar som kommer från andra investerare.

Nationalekonomerna Fredrik W Andersson, analytiker på statistiska centralbyrån och Magnus Lodefalk, docent vid handelshögskolan i Örebro, har via studier av register kunnat visa att affärsänglar får de företag de investerar i att växa snabbare, jämfört med liknande företag.

Exempelvis var det dubbelt så många av de företag som affärsänglar investerat i som blev snabbväxande företag, så kallade gasellföretag, jämfört med den grupp av företag där inga affärsänglar investerat.

Den största effekten finns på företagens omsättning, i snitt ökade den med 35 procent, jämfört med 22 procent för kontrollgruppen utan affärsänglar. Däremot var skillnaden betydligt mindre vad gäller antalet anställda, sysselsättningstillväxten i de företag som affärsänglarna investerat i var 11,7 procent, jämfört med 10,8 procent i den andra gruppen.

Det här är alltså den första studien i sitt slag i Sverige, och Fredrik W Andersson säger också att den visar att affärsänglarna, som ofta sålt ett eget företag och använder delar av de pengarna för investeringar, är bra på att just utveckla företag, snarare än att hitta företag som redan är vinnare.

– Tidigare har vi ju sett att de här individerna har en historia av att kunna utveckla företag och tjäna pengar på dem, så förhoppningsvis tar de ju med sig den kunskapen in i nya företag och kan utveckla dem på ett positivt sätt, säger Fredrik W Andersson, analytiker vid Statistiska centralbyrån.