Nytt marint forskningsinstitut i Malmö

3:11 min

I samband med den globala havsmiljökonferensen som startar i morgon i Malmö invigs ett helt nytt miljöforskningsinstitut – The global ocean institute.

Centret är en del av FN universitetet, World maritime university, som funnit i Malmö sedan i början av 1980-talet. Det nya institutet kommer framförallt fokusera på hur havsmiljön på internationellt vatten ska förvaltas på ett hållbart sätt. 

– Det är ju faktiskt 60 procent av oceanerna det handlar om, en stor del av jordens yta som inte har en fungerande lagstiftning och framförallt ingen uppföljning av reglerna, säger Olof Lindén, professor i marina miljöfrågor på World maritime University som kommer att jobba på det nya institutet.

The global ocean institute kommer att rikta in sig mot alla de miljöproblem som de stora oceanerna på internationellt vatten lider av, till exempel överfiske, illegalt fiske, nedskräpning och utsläpp. Forskningen kommer inte handla om att undersöka miljöproblemen i sig. Där finns det redan tillräckligt med kunskap, menar Olof Lindén. Men när det gäller regelverk om hur havet ska förvaltas ser det sämre ut. Många frågor hamnar mellan stolarna och det saknas gemensamma effektiva regelverk och mål som alla kan förhålla sig till och följa, och just det blir institutets roll jobba med.

– Sektorerna kan inte ha egna mål utan vi måste ha gemensamma mål, säger han.
 
Men vad får dig att tro att ni kommer att lyckas med det här? Man har jobbat med de här frågorna i flera decennier men det har varit svårt att få de olika FN-länderna att enas?

– Det kommer inte att vara lätt men jag tror att det här är enda sättet. Det handlar om att ha ett övergripande angreppssätt på de internationella havsfrågorna och det finns många länder som är starkt engagerade idag. Inte minst utvecklingsländer har uppmärksammat problemen och är uppriktigt oroliga.

Institutet kommer att ha en stark internationell prägel och av de åtta forskare som anställs så är Olof Lindén den enda svensken. Även på utbildningarna som World maritime university, WMU, håller så är det framförallt utländska studenter, och då i synnerhet från utvecklingsländer.

– Det är där behovet finns. De är de som efterfrågar bättre utbildningar. Det är också intressant att en ökande andel av de 130 studenter som vi tar in är finansierade av sina egna länder. De har insett att det är med utbildad personal som de kan utveckla landet, berättar Olof Lindén på WMU.

WMU är en del av FN:s sjöfartsorganisation International maritime oraganization, IMO.