Norge anklagas för diskriminering av män

2:02 min

Norge dras inför domstol, anklagat för att diskriminera män. Tusentals norska pappor nekas varje år föräldrapenning på ett sätt som inte drabbar mammor.

Det är den europeiska övervakningsmyndigheten ESA som väljer att dra Norge inför domstol.

– Vi har en ordning för föräldrapermission som diskriminerar män på ett systematiskt sätt, säger ESA:s högsta chef, norska Bente Angel-Hansen.

Ett exempel på möjlig diskriminering är att en norsk pappa bara kan ta ut den gemensamma delen av föräldrapenningen om mamman jobbar eller pluggar under den tiden. Motsvarande krav finns inte för att kvinnor ska få föräldrapenning.

Runt 6 000 norska pappor drabbas årligen av de här reglerna.

Norge är inte med i EU, men ändå bundet av mycket europeisk lagstiftning via det så kallade EES-avtalet. ESA är myndigheten som övervakar att EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein sköter sina europeiska åtaganden. Efter en tre år lång process väljer nu ESA att dra Norge inför EFTA-domstolen för brott mot ett EU-direktiv om likabehandling av kvinnor och män.

– Den här saken är väldigt enkel, det handlar om ojämlik behandling, säger Bente Angel-Hansen.

Norges regering har hittills sagt att den här specialregeln för pappor inte faller under likabehandlingsdirektivet. Hur säker är du på att Norge, i lagens mening, gör fel?

– Vi är ganska säkra på det när vi nu tar ärendet till EFTA-domstolen, säger Bente Angel-Hansen.

Enligt norska medier har regeringen beräknat att det skulle kosta runt 800 miljoner norska kronor att ge pappor samma rättigheter som mammor.

Bente Angel-Hansen räknar med att EFTA-domstolen kommer ta upp det här ärendet i slutet av 2018.