Fyra personer får lämna Svenska Akademin

Idag fick fyra personer lämna Svenska Akademien helt och hållet. Sammanlagt ska det vara 18 personer i akademin,
men nästan hälften av medlemmarna har slutat.

Att de har slutat betyder att de inte har deltagit på möten
och de gör inte heller några andra arbetsuppgifter.

Trots det så har det hittills varit omöjligt att lämna Svenska Akademien. Men nyligen ändrade kungen reglerna
så att det blev möjligt att gå ur.

Några av de som inte deltar i akademins arbete har idag fått tillåtelse att gå ur. Och de som lämnar är författarna Kerstin Ekman, Lotta Lotass, Klas Östergren och Sara Stridsberg.