Tomma skor ska synliggöra dem som inte syns

0:59 min

Idag ställs hundratals tomma skor ut på gator och torg i Sverige, och bland annat i Sundsvall. Det är en kampanj för att synliggöra de ME-sjuka

ME/CFS är en neurologisk sjukdom enligt Världshälsoorganisationen WHO.

ME står för myalgisk encefalomyelit. Myalgi betyder muskelsmärta och encefalomyelit är en inflammation i hjärna och ryggmärg. CFS står för cronic fatigue syndrome, som betyder kroniskt trötthetssyndrom. 

Vad som orsakar sjukdomen är oklart. Många som får den har haft en eller flera bakterieinfektioner eller virusinfektioner och efter det aldrig återhämtat sig.

Idag den tolfte maj är den internationella ME-dagen
De tomma skorna med tillhörande berättelser som ställs ut i dag i Sundsvall, Umeå, Stockholm, Göteborg och fler städer representerar dem som på grund av sjukdomen inte själva kan delta.