Just nu

Ny studie: Vargar tar flera olika bytesdjur

2:22 min

Vargar lever på fler olika bytesdjur än vad forskarna tidigare räknat med. Det enligt en ny fältstudie från södra Dalarna.

För första gången har fyra olika klövdjur som dödats av varg hittats i samma studie. Det handlar om kadaver från älg, rådjur, vildsvin och kronhjort i samma vargrevir.

David Ahlqvist är fälttekniker och följer den märkta vargfamiljen i Norrsjöreviret för att undersöka de kadaver vargarna lämnat efter sig.
 
I vintras märkte han en varghane i Norrsjöreviret med GPS-sändare i södra Dalarna. Sedan dess har han följt alfahanen och hans familj för att undersöka alla kadaver de lämnat efter sig.
 
– Under de här sex veckorna så har jag hittat 17 olika kadaver och både älg och rådjur men också kronhjort och vildsvin. Att samma flock gör detta under samma period har inte hänt tidigare. 

Varför är detta intressant?

– Det innebär ett mer utspritt predationstryck från vargarna.
 
Detta är den första fältstudien i det treåriga forskningsprojektet Grensevilt – ett samarbetsprojekt mellan Sveriges lantbruksuniversitet och norska Høgskolen i Innlandet. Forskningen startade i vintras och ska bland annat undersöka vad vargen fäller för byten.

I tidigare så kallade predationsstudier har älg varit det som vargarna fällt mest. Men enligt Håkan Sand, en av forskarna bakom studien, så tyder de nya fynden på att vargarna anpassar sig till de klövdjur som finns i reviret. Både kronhjort och vildsvin har blivit allt vanligare i området på senare tid.

– När vargar exponeras för nya typer av byten av högre frekvens så tar det ett tag för dem att lära sig att detta är något att leva på och döda. Vi kommer fortsätta att följa upp detta nu med ytterligare studier för att se om mönstret håller i sig.

Niklas Zachrisson
niklas.zachrisson@sverigesradio.se