Gislövs Stjärna i vackraste vårskruden

4:31 min

Ett smultronställe - det tycker kommunekologen Bengt Bengtsson om det nya naturreservatet Gislövs Stjärna.

Just nu är skogen i Gislövs Stjärna kanske som allra vackrast. Marken i lunden är täckt av sippor och solen strilar ner mellan träden, som börjat veckla ut sina löv.

Det är klockgrodorna som spelar. Det låter lite som klangen av dova kyrkklockor i fjärran.

Redan vid parkeringen vid festplatsen har Bengt Bengtsson, kommunekolog i Simrishamn, spanat in något bland grenarna.

- Jag hittade en kattuggleunge som sitter i murgrönan i en ek härborta, det var koltrastarna som varnade och så gick jag fram och tittade.

- De är ju nattaktiva så de sitter och gömmer sig på dagen, och ibland hittar småfåglarna dem och då blir det liv.

Naturreservatet Gislövs Stjärna är inte så stort, det omfattar drygt 12 hektar, till största delen ädellövskog och en bit naturbetesmark. Men Bengt Bengtsson tycker det är fint.

- Speciellt nu när vitsipporna blommar, det är helt fantastiskt. Smultronställenas smultronställe, tycker jag själv att det är faktiskt.

Han jämför Gislövs stjärna med den kanske mer välkända Ottenby Lund på Öland.

- Fast jag tycker nog att den här miljön är rikare och mer varierad. Den här lunden ligger ju också ganska nära havet och har delvis samma funktioner i sträcktider, både höst och vår, att det rastar rätt mycket flyttfåglar här.

- Det finns inte lika många hjortar och inte lika mycket fågelskådare, det är väl skillnaden.

Innan lunden blev reservat röjdes den - nu är sikten god bland de kraftiga stammarna. Det finns en stor variation av träd.

- Avenbok och ek och bok och fågelbär och lind, och så alm och lite hassel.

Vi hör också gott om fåglar på vår väg genom skogen.

- Lövsångare, svarthätta, trädgårdssångare, grönsångare, ärtsångare, gärdsmyg, taltrast, koltrast, nötväcka, stenknäck och så vidare - det är den blandningen som är typisk för lundmiljöer.

- Ganska ofta dyker det upp lite mer sällsynta flyttfåglar här som mindre flugsnappare, sommargylling och halsbandsflugsnappare har man sett här också vid ett par tillfällen.

Vi går vidare mot hagmarken som också hör till reservatet. Gräsbevuxen kuperad mark, med enstaka små hagtornsträd och vitblommande slånbuskar.

- Detta är naturbetesmark med väldigt gammal hävd, så här har det antagligen sett ut i många hundra år, likadant med skogen, den har funnits väldigt länge. Och här är berg i dagen och därmed lite stenbrott och dammar i de gamla stenbrotten.

Vi går fram till en damm, där det simmar en sothöna och några viggar, och några grågäss far upp och flyger iväg. Och så är där ett annat, lite lägre och ganska märkligt ljud.

- Det är klockgrodorna som spelar. Det låter lite som klangen av dova kyrkklockor i fjärran.

Vi möter en och annan människa och hund på promenad, reservatet är lättillgängligt och populärt bland många i Simrishamns kommun, berättar Bengt Bengtsson.

- Många kommer hit och går en promenad, tittar på vitsipporna och tar en kopp kaffe. Ett mycket trevligt utflyktsmål, säger Bengt Bengtsson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------