Allt fler överklagar avslag på sjukpenning

2:50 min

Förra året nästan fördubblades antalet överklagade sjukpenningärenden i Förvaltningsrätten till över 5 000. För höga krav på sjukintygen är en viktig förklaring, enligt jurister som Ekot talat med.

Polisen Anette Persson som har ME, eller kroniskt trötthetssyndrom, förstår inte varför hennes läkarintyg från flera specialister inte räcker.

– Jag upplever att de inte bryr sig över huvud taget om vad som står i intygen. Utan man letar febrilt efter en anledning att säga nej. För det står i klartext i mina intyg hur sjuk jag är, så det går inte att missa. 
 
Anette Persson blev av med sin sjukpenning i juni 2016. Hon kunde inte längre styrka, eller bevisa, sin nedsatta arbetsförmåga. Och hon är inte ensam.

Antalet sjukpenningärenden har nästan fördubblats, till 5 500, i Förvaltningsrätterna det senaste året. Det är den högsta siffran sedan 2010.

Läkaren som granskar Anette Perssons intyg åt Försäkringskassan konstaterar att de innehåller "få objektiva undersökningsfynd" och att Anette verkar energisk.

Undersökningsfynd handlar till exempel om tester av vad den sjuke orkar med, vid en depression, om patienten gråter under läkarbesöket. Problemet är att sjukdomar som ME, depression och smärttillstånd inte diagnostiseras inte på det sättet.

Erik Ward, som tidigare jobbat som chefsjurist på Försäkringskassan i Blekinge, förstår inte varför Anette Persson inte längre får sjukpenning, och hjälper henne att överklaga. 
 
– Hon har skäligen redovisat vad som rimligen kan begäras när det gäller objektiva undersökningsfynd. Det finns inte fler undersökningar att göra än vad hon har gjort.
 
Att Försäkringskassans efterfrågar den här typen av objektiva tester och observationer av utmattade eller gråtande patienter är en av orsakerna till att antalet sjukpenningärenden ökat kraftigt i domstol det senaste året, menar Tom Aspengren, jurist på LO - TCO  rättskydd.

Han anser att Försäkringskassan kräver mer bevisning än lagen tillåter.
 
– Försäkringskassan ska följa lag och regler och rättspraxis. De ska inte hitta på eget. Det upplever vi att de gör. Vi tycker det är väldigt problematiskt att man ställer krav på saker som inte går att föra i bevis.

– Vi ser väldigt många avslagsbeslut med motiveringar att eftersom det saknas objektiva fynd för den här depressionen så får du ingen sjukpenning.

Cecilia Udin, nationell samordnare för sjukförsäkringen på Försäkringskassan, håller däremot inte med om att de kräver för mycket av de sjuka.

– Vi har inte höjt beviskraven, däremot har vi sett till att vi har ett bra beslutsunderlag för att bevilja det.

Nu öppnar Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF att granska hur Försäkringskassan hanterar den här typen av ärenden, säger Catarina Eklund Ahlgren som är tillförordnad generaldirektör på ISF:

 - Jag tycker att det finns anledning att titta på det och vi har börjat titta på om vi ska göra en granskning och titta just på hur Försäkringskassan hanterar den här typen av diagnoser.

- Vad är det då ni mer detaljerat skulle titta på?

- Vi skulle bland annat titta på vilket underlag man kräver. Om man kräver att det ska finnas objektiva fynd för att kunna sjukskriva någon kan det vara problematiskt. Det är något som vi får titta på om det är på det sättet eller inte och i så fall i vilken utsträckning det förekommer för det vet vi inte idag.