Myndighet kan ta reda på sexbrottslingars födelseland

En myndighet som heter Brottsförebyggande rådet, Brå, ska kanske undersöka vilka länder som sexualbrottslingar kommer ifrån.

Myndigheten gjorde en liknande undersökning år 2005 och den visade att personer som var födda utomlands oftare gjorde sexuella brott än de som var födda i Sverige.

Brå har tidigare sagt att det är onödigt att undersöka det här igen, men nu har de alltså ändrat sig. De funderar alltså på att ta reda på det.