Domare bedömer sjukintyg på olika sätt

1:08 min

Domare i Förvaltningsrätten gör olika bedömningar av sjukintygen när de ska pröva rätten till sjukpenning. Det anser jurister på landets fyra kammarrätter som lyfter problemet.

Och enligt Thomas Rolén, chef för Kammarrätten i Stockholm, kan det här få stora konsekvenser för de sjuka som överklagar Försäkringskassans beslut.  

Man skriver i domskälen på ett sådant sätt, så att vi uppfattar att man i vissa fall kräver mer bevisning än vad som vi anser är befogat. Konsekvensen kan bli att en enskild som träffar på någon som ställer högre krav har svårare att få sin förmån. Och det är naturligtvis inte bra. 
 
Det hela handlar om att domare i Förvaltningsrätten gör olika tolkningar av hur mycket som krävs av den sjuke för att styrka sin nedsatta arbetsförmåga, när de ska pröva ärenden som kommer från Försäkringskassan.

Kammarrätterna, som prövar domar från Förvaltningsrätten, ser nu att vissa domare ställer för höga krav på bevisningen, vilket i praktiken innebär en hårdare bedömning av sjukintygen.

Hälsopedagogen Lena Friberg, som överklagat sina avslag på sjukpenning till Förvaltningsrätten, tycker att det är helt oacceptabelt.

Ja, så får det ju inte vara. Det här är ju en domstol som ska stå själv och ska pröva våra lagar och regler som vi har. Det betyder ju att det ska vara lika. Annars är det något som är fel tänker jag, säger Lena Friberg.

Enligt Thomas Rolén, chef på Kammarrätten i Stockholm, finns problemet med olika krav på bevisning i alla tolv förvaltningsrätterna.

Bilden förstärks av att det är stor skillnad på hur ofta Förvaltningsdomstolarna ändrar Försäkringskassans beslut om sjukpenning.

Förra året ändrades 23 procent av besluten i Luleå jämfört med 9 procent i Göteborg, enligt statistik från Domstolsverket.  Och Kammarrätterna vill att Högsta Förvaltningsdomstolen ska förtydliga vilket beviskrav som gäller.
 
I och med att det görs olika i Förvaltningsrätterna i vissa fall, så tycker vi att ett prejudikat vore bra, säger Thomas Rolén, chef för Kammarrätten i Stockholm.
 
Mattias Almkvist är chefsrådman på Förvaltningsrätten i Stockholm. Han tycker också att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva frågan, däremot tror han inte att problemet är så stort.

Det är en liten grupp domare vi pratar om, men visst finns det utrymme för en mer likvärdig bedömning, säger chefsrådman Mattias Almkvist.