KD välkomnar utredning som får ta tid

1:53 min

Även Kristdemokraterna vill ha en parlamentarisk utredning om den framtida migrationspolitiken. Tidigare har Moderaterna förespråkat en sådan.

Men KD-ledaren Ebba Busch Thor anser att en sådan utredning måste få ta sin tid.

– En parlamentarisk utrdening har ju som syfte att kunna komma fram till något som håller över tid och då kan det inte göras i en handvändning. Det är kortsiktigheten som funnits i besluten hittills, som gjort att det inte blivit bra. Sedan behöver man inte ha en parlamentarisk utredning som håller på i många år. Jag tror att runt ett år är rimligt.

Den tillfälliga skärpningen av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, som regeringen och allianspartierna kom överens om 2015 och som trädde i kraft den 20 juli 2016 upphör efter tre år, alltså den 19 juli nästa år.

Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer uppgav i Lunchekot i dag att ha hoppas på en överenskommelse mellan moderaterna och socialdemokraterna före valet, om direktiv för en parlamentarisk utredning som tillsätts efter valet. Så här motiverade han detta.

– Det viktiga, tycker jag, är att få till stånd en sådan här diskussion, ett samtal, så snart som det bara går. Det skulle finnas en poäng att göra det före valet så att väljarna kan få en uppfattning om vad kan man tro är den långsiktiga färdriktningen för svensk migrationspolitik.

Enligt Gunnar Strömmer skulle denna parlamentariska utredning sedan hinna arbeta och presentera ett lagförslag för riksdagen, i tid för den nya lagen att avlösa provisoriet i juli 2019.

I en parlamentarisk utredning ingår samtliga partier i riksdagen. Den arbetar vanligen i ett par år. Sedan skickas de förslag man enats om ut på remiss och därefter lägger regeringen fram förslaget i riksdagen. Frågan är hur realistisk Gunnar Strömmers tidsplan är. Ebba Busch Thor passar när hon ställs inför den frågan.

– Jag är inte beredd att ge besked i den frågan i dag.