Wallström oroad över det nya läget

1:43 min

Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S) uttrycker oro över Trumps besked att dra sig ur kärnteknikavtalet med Iran.

– Det här är ett mycket oroande besked. Det bådar inte gott för regionen och världen. Man ska ju ändå komma ihåg att det här är en kärnteknisk överenskommelse med Iran som förbereddes och förhandlades under mer än tio års tid. Det finns en kontrollmekanism som fungerar via IAEA och det innebär att världen ska slippa kärnvapen från Irans sida under en femtonårsperiod.

– Vi hoppas förstås att Iran ska kunna hantera den här situationen på ett sådant sätt att man inte lämnar och det är viktigt att vi i EU-kretsen också håller ihop och signalerar att vi fortsatt vill hålla fast vid den här överenskommelsen. 
 
Jan Hallenberg, forskningsledare på Utrikespolitiska institutet i Stockholm, är också mycket kritisk till att USA nu drar sig ur avtalet. Han tror att det kommer att få konsekvenser även för EU-länderna.

– Det är ett historiskt misstag av USA att säga upp ett fungerande avtal. Sedan fruktar jag att om han driver upp de här sanktionerna på högsta nivå då kommer européerna att tvingas in i dem successivt därför att de amerikanska betalningssystemen är centrala i världen och det går inte att handla utan att kunna handla i dollar. Driver amerikanarna igenom allt detta så kommer européerna så småningom att tvingas in i det här.