Efter läckorna: Provsvar skickas ut i efterhand

2:08 min

Efter att flera av provsvaren läckt ut tidigare skärper Skolverket regelverket. 

Svaren kommer nu skickas ut i efterhand, proven skickas senare till skolorna och skolor där man misstänker fusk ska kontrolleras hårdare.

Två av eleverna i Stockholm som ska skriva det nationella provet i dag är Hanna och Leo som båda har kunnat ta del av läckta provsvar.

– Jo det måste jag säga, man känner väl att man själv inte vill ta del av dem för att det är fusk liksom, samtidigt finns det inte så mycket att göra åt det, säger Leo.

Har du fått provsvar?

– Ja. Jag vill inte kolla på dem för att det känns som fusk, säger Hanna.

Trots att Skolverket skärpte reglerna förra året efter omfattande problem med läckta provsvar från framförallt niornas nationella prov, verkar läckorna, enligt Skolverket vara minst lika många den här terminen. Därför behövs reglerna skärpas åt ytterligare säger Anders Boman som är enhetschef för nationella prov på Skolverket.

– Det vi tänker göra är att se över logistiken kring proven. Vi kommer till exempel förändra hur vi skickar ut bedömningsanvisningar till skolorna. De kommer skickas ut i efterhand.

Provsvaren kommer alltså skickas ut senare, trots att protester från lärare stoppade den ordningen förra gången det infördes.

Även proven ska skickas senare till skolorna och proven ska, med vissa undantag inte få öppnas förrän när provet ska hållas.

Kontrollen ska också skärpas av skolor där man misstänker läckor och huvudmännens ansvar ska förtydligas. Skulle alla följa Skolverkets regler skulle det inte bli läckor, konstaterar Anders Boman.

– Det är rektor som har ansvar för att det här fungerar men rektorn har också en huvudman. De måste ta ett ansvar för att se till att det finns rutiner för att följa det vi förmedlar

Skolverket har fått kritik för att inte vara tillgängligt för skolorna i samband med proven. Det kommer man också att ändra på nu, med såväl bevakning av sociala medier som möjlighet för skolor att få råd om de ska sätta in ersättningsprov eller inte.

Samarbetet med polisen ska också öka, flera läckor under våren har polisanmälts. Skolverket hoppas också på en dialog med sociala medier som Facebook, men har hittills inte lyckats få kontakt.

– Vi skulle vilja ha en möjlighet att få hjälp och stöd i att sekretesskyddat material inte finns på deras plattformar.

I förra veckan hade Skolverket möte med gymnasieminister Anna Ekström om fusket med de nationella proven. Hon välkomnar Skolverkets förändringar men är också beredd till fler åtgärder om läckorna inte stoppas.

– Naturligtvis kommer vi att följa de nationella proven. De är viktiga och vi har sett alldeles för många läckor i år, säger gymnasieminister Anna Ekström.