Försäkringskassan hänvisar till vägledande dom

4:30 min

Försäkringskassan menar att de inte har i uppdrag att peka på ett speciellt arbete som de som nekas sjukpenning kan söka. De hänvisar även till Högsta förvaltningsdomstolen, som ska komma med avgörande i två fall som gäller "normalt förekommande arbete".

I Försäkringskassans regelverk står det att arbetsförmågan hos den som är sjukskriven mer än 180 dagar ska bedömas mot normalt förekommande på den vanliga arbetsmarknaden. Men flera av P4 Västernorrlands lyssnare undrar vad normalt förekommande arbeten faktiskt betyder.

P4 Västernorrland har sökt Försäkringskassan för en intervju, men fått svaret att de nyligen ställt upp på en intervju i samband med inslaget om att allt fler nekas sjukpenning. De avböjer nu att ställa upp på en ny intervju, men har skickat det här svaret via mejl, där de skriver:
Det är inte i Försäkringskassan uppdrag att peka på ett speciellt arbete. Högsta Förvaltningsdomstolen har meddelat att de innan sommaren ska komma med avgörande i två fall som gäller "normalt förekommande arbete". Det är något som vi på Försäkringskassan tycker är bra för det behövs ett tydliggörande. Samtidigt vill vi i det här läget avvakta Högsta Förvaltningsdomstolen och inte förekomma deras dom på något sätt.

Fackförbundens egen advokatbyrå LO-TCO Rättsskydd driver två fall i Högsta förvaltningsdomstolen. Enhetschefen Robert Sjunnebo vill se att Försäkringskassan ger tydligare exempel på vilka jobb den som nekats sjukpenning kan söka och hoppas att domen kan leda till det.

– Vi hoppas att domstolen säger att den enskildes arbetsförmåga ska relateras till ett visst arbete, säger han.