Risken är större för norrlänningar att dö i värmeböljor

1:46 min

Det kan vara farligt för hälsan när det blir varmt ute. Risken att dö av är störst för dem som bor i Norrland, visar en ny undersökning.

Bertil Forsberg vid Umeå universitet berättade om forskingen för Sveriges Television:

– Nu har vi tittat på om det ser olika ut i olika städer och då finner vi att de tre norrlandsstäderna Luleå, Umeå och Sundsvall får en betydligt större effekt på dödligheten.

Det är framförallt gamla och sjuka som drabbas när det blir varmt flera dagar i sträck. Och det ska vara minst 27 grader varmt, tre dagar i rad, för att räknas som en värmebölja.

Fler personer dör i Norrland

Forskarna har undersökt hur hög temperatur påverkar människor i Umeå, Luleå och Sundsvall. Redan efter tre dagars värmebölja är det alltså 30 procent fler som dör i förtid där än vad det var längre söderöver. Det visar den nya forskningen från Umeå universitet.

Men vad beror den här skillnaden på mellan Norrland och Sydsverige? Är det att norrlänningarnas kroppar är mindre vana vid riktig värme.
Bertil Forsberg vid Umeå universitet igen.

– Det kan både vara att den fysiologiska anpassningen är sämre men även att man tekniskt sätt har antagit mindre anpassningsåtgärder, till exempel att luftkonditionering är mindre vanligt ju svalare somrar man har, så det kan finnas flera förklaringar till det det här.