Grodsmittan kom med handel från Korea

Nu har forskare lyckats spåra ursprunget till den dödliga svampsjukdomen chytridiomykos. Smittan kommer ursprungligen från Korea.

Sjukdomen orsakas av en svamp som angriper grodornas hud. Eftersom huden är ett livsviktigt organ hos groddjur har chytridiomykos orsakat massdöd bland grodor och orsakat en kraftig global minskning av grodor och grodarter de senaste decennierna. 

Smittan kommer ursprungligen från Korea, och har spridits därifrån över världen via handel med amfibier.

Den slutsatsen drar ett internationellt forskarteam efter att ha undersökt arvsmassan i svampprover från nästan 180 drabbade grodor från olika delar av världen. Samtliga svampprover hade genetiska likheter men en koreansk stam, vilket pekar på att det är just i Korea smittan först uppstod.

Forskarna kunde också se att svampsmittan uppkom under tidigt nittonhundratal, då också den globala handeln med amfibier kraftigt ökade. Handel med grodor sker bland annat för att de är uppskattade husdjur, men också för att de används i mat eller i traditionell kinesisk medicin. 

Referens: Simon J. O'Hanlon et al, 2018. Recent Asian origin of chytrid fungi causing global amphibian declines. Science. Doi: 10.1126/science.aar1965.