Fler begagnade miljöbilar exporteras

2:27 min

Allt fler begagnade miljöbilar säljs från Sverige till andra länder. Förra året var exempelvis ökningen för laddhybrider ungefär 70 procent.

Det betyder också att en del av nyttan med att staten subventionerar miljöbilar försvinner.

– Problemet är ju att vi vill ha kvar de här bilarna i Sverige när vi subventionerat dem. Syftet är ju att det ska öka både nybilsförsäljning och antalet i trafik. Risken är ju att en del av nyttan med styrmedlet försvinner, säger Mikael Levin, som är utredare på myndigheten Trafikanalys. 

Ofta handlar det om bilar som är ungefär tre år gamla som exporteras från Sverige. Enligt den analys som gjordes förra året hamnade många elbilar och laddhybrider i Norge, som har skattelättnader och andra förmåner även för begagnade bilar.

Uppenbarligen är de attraktivare i Norge än i Sverige, och säljarna får bättre betalt.

Vad det gäller gasbilar, som ju funnits på marknaden längre än elbilar och elhybrider, så ökade även exporten av dem förra året. Nu är den så stor att det totala antalet gasbilar i stort sett är oförändrat, trots att det förra året såldes 4 000 nya i Sverige.

– Vi får ett sämre underlag, det minskar efterfrågan på fordonsgas i Sverige, och minskar belägenheten att bygga infrastruktur för gasbilar, säger Mikael Levin. 

Exporten av begagnade laddhybrider ökar snabbt.

2015 var det cirka 300, 2016 hade det ökat till 1 100, och förra året till 1 900.

Antalet begagnade elbilar som exporteras fördubblades till 400 stycken förra året. En ny elbil subventionerar staten med 40 000, en ny laddhybrid med 20 000.

Gordon Strömfelt på intresseorganisationen Gröna Bilister menar att det behövs förmåner även för de som köper en begagnad miljöbil, och tar Norge som exempel.

– Moroten som vi sett när vi tittat på Norge är framför allt trafikförmåner. Du får köra i bussfilen och slipper trängselskatt, säger Gordon Strömfelt.