Publiknätverket i P4 Gotland

Grus på vägar oroar Sofie

4:51 min

Sofie Jonsson kör motorcykel och tycker det är konstigt att det fortfarande är så mycket grus kvar på vägarna efter vinterns sandning.

Hon tycker det känns som en trafikfara för den som cyklar eller kör motorcykel.

Andreas Olsson och Ulf Almgren på regionens gatu- och parkenhet berättar att det under vintern sandats extra mycket i år eftersom det varit en kall och sen vinter. Det har också gjort att sanden fastnar i asfalten och därför är svår att få bort.